Tag: پذیرش پولی در دانشگاه

قبولی پولی در کنکور، واقعیت یا شایعه؟
Uncategorized

قبولی پولی در کنکور، واقعیت یا شایعه؟

کنکور سراسری یکی از مهم‌ترین آزمون‌های زندگی هر فرد ایرانی است. قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر می‌تواند آینده شغلی و تحصیلی داوطلبان را