Category: Uncategorized

قبولی پولی در کنکور، واقعیت یا شایعه؟
Uncategorized

قبولی پولی در کنکور، واقعیت یا شایعه؟

کنکور سراسری یکی از مهم‌ترین آزمون‌های زندگی هر فرد ایرانی است. قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر می‌تواند آینده شغلی و تحصیلی داوطلبان را