Tag: رتبه برتر شدن در کنکور پزشکی

ترفندهای رتبه برتر شدن در کنکور پزشکی عمومی
کنکور پزشکی عمومی

ترفندهای رتبه برتر شدن در کنکور پزشکی عمومی

کنکور سراسری رشته علوم تجربی که به طور غیررسمی کنکور پزشکی نیز نامیده می‌شود، آزمونی است که برای ورود به رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های دولتی